Komend concert

Kamerkoor Tricinium heeft een mooi programma voor het komende najaarsconcert.

Het programma bestaat uit het Magnificat van G.B. Sammartini en twee dubbelkorige, dus achtstemmige, muziekwerken: de Grote Mis KV 427 van W.A. Mozart en I will Magnify thee van G.F. Händel.
Daarnaast wordt Magnum Mysterium van Morton Lauridsen (20e eeuw) uitgevoerd, eigentijdse muziek met mooie dissonanten.
Aan het concert zullen vijf solisten meewerken, en er zal begeleiding zijn van een piano en een ensemble.